Lage Nøst i debatt på Sæbø

Fotocredit: Lage Nøst (MDG), Fredrik H Bjørdal (Ap), Anders Rise (H), Lena Landsverk (V), ...(Sp) og Flølo (Frp)

Laurdag 3. juni var årets politiske debatt på Sæbø. Tema var landbrukspolitikk, kommunesamanslåing og skulepolitikk, med spørsmål om tiltak mot fråfall i vidaregåande skule.

3. juni, 2017

Landbruket fortener eit betre jordbruksoppgjer enn regjeringa har lagt fram. Det må leggast til rette for at maten skal ha god kvalitet. Det er feil å la dei store einingane med svære traktorar og kunstgjødsel utarme jordsmonnet. Kjøtproduksjonen må ikkje vere avhengig av importerte råvarer, som idag blir subsidierte.

MDG vil styrke yrkesfaga og få auke fokus på praktiske og estetiske fag i grunnskulen, for at elevane skal erfare praktisk meistring i heile skuleløpet. Dette vil motvirke fråfall både i ungdomsskulen og i vidaregåande skule.

Det tredje temaet var kommunesamanslåing der Lage meinte at prosessen i kommunereforma har vore ei gigantisk sløsing med tid og ressursar i alle norske kommuner. Lokaldemokratiet må gjelde, MDG støttar ikkje tvangssamanslåing. Ein burde heller brukt tid og midlar på det som er viktig i vår tid: Å gjennomføre det grøne skiftet.

Her er sluttappellen til Lage Nøst:

Til høsten håper jeg å komme inn på Stortinget for å representere dere. Der vil jeg kjempe for at vi blir bedre til å ta vare på naturen vår, for den er vi dønn avhengige av.

Vi skal rydde havet og kysten vår for plast og avfall, vi skal ta vare på den friske lufta, vi skal ta vare på matjorda. Vi skal gjøre byene og lokalsamfunna så grønne og smarte at de løse miljøproblem i stedet for å skape dem.

Det skal bli lettere å komme seg rundt på miljøvennlig vis i distrikta, med bedre kollektivtilbud, gratis for syklister på utslippsfrie ferger, billig elbil og ladestasjoner overalt. Ikke motorvei inn mot Oslo, men ruste opp veiene i distrikta.

Gjennom ei målretta satsing på gründerskap, sirkulærøkonomi, fornybar energi og andre grønne næringer, enten det er havvind, nullutslippsteknologi for skipsfarten, biogass eller you name, skal vi ruste Norge for den fornybare framtida som Donald Trump håper ikke kommer. Han håper fånyttes.

Etter at Trump sa han ville trekke USA fra den globale klimaavtalen, har land etter land, delstat etter delstat, by etter by og bedrift etter bedrift tatt avstand fra ham, og sagt at de vil satse grønt. Norge må gjøre det samme.

I stedet for å leite etter mer olje i arktis og ved Mørebankene, må vi få opp farta og jobbe for å skape tusenvis av nye, grønne arbeidsplasser! Da trenger vi partia på Stortinget som vil prioritere det, og det vil De Grønne!