Nyheter

Kategori: Ukategorisert

Gode idear i sentrumsplanen i Volda

Prosjektet «Mellom bygningane i Volda» ser svært positivt ut. På folkemøtet ondag 24. juni på Volda Samfunnshus informerte Gehl Architects om arbeidet sitt til e...

MDG sine merknader til Kommuneplan for Volda, samfunnsdelen

MDG i Volda har hatt ein gjennomgang av spørsmåla som ligg i høyringsdokumentet til kommunen. Her er våre merknader til planprogrammet, dei vart sendt til kommunen...

Program MDG Volda 2015-2019

Vedlagt kan du finne programmet til Miljøpartiet dei Grøne i Volda for neste...

Valkamptreffet på Sæbø

Ein fin gjeng frå MDG i Ørsta og MDG i Volda hadde tirsdag kveld valkamptreff på Sæbø. Med eit stort strandflagg i hagen var det ingen tvil om kvar vi heldt til. ...

Yrkesfag i front for grønt skifte

Av
Bjørn Helset
-Førstekandidat Miljøpartiet Dei Grøne Ørsta
John John Bruseth
-Førstekandidat Miljøpartiet De Grønne Møre og Romsdal<...

Elverydding = Strandrydding

Øyraelva i Volda vart rydda laurdag 9. mai. Naturvernforbundet tok regien på Strandryddedagen i Volda i år, medlemar i MDG og SV stilte opp, og vi var 10-15 med han...

Strandryddedagen 2015

MDG i Volda vil i år rydde søppel langs Øyraelva på Strandryddedagen laurdag den 9. mai. I fjor rydda MDG i Ørsta og Volda meir enn 200 kg søppel utover stranda ...

Om gras og utmarksbeite

No startar jordbruksoppgjeret, og John Inge frå Leira i Hjørundfjorden, nr 9 på MDG si kommunevalsliste i Ørsta, har kronikk på NRK.no om det som er viktig i jord...

Trygg tilgang til Munken badeplass

På årsmøtet i MDG Ørsta/Volda drøfta vi mange lokale trafikktryggingstiltak.

...