Nyheter

Kunstgras og granulat

MDG sitt forslag til vedtak vart einstemmig vedtatt i Volda kommunestyre idag:


«Kommunest...

Møt dei stortingsnominerte i MDG

Møt opp på Møre Folkehøgskule i Ørsta tirsdag 20. september klokka 18:00

MDG i Møre og Romsdal har funne 5 godt kvalifiserte kvinner og menn som ynskjer ...

Sykkelkommunen Volda

Vi hadde 4 grunngjevne spørsmål om gamle Austefjordvegen. Ingen av dei handla om ...

Gamle Austefjordvegen

Grunngjeve spørsmål om Gamle Austefjordvegen frå Miljøpartiet Dei Grøne Volda. Dette vert lagt fram på kommunestyremøte den 25. august. Ordføraren vil då gi s...

Ny leiar i Ørsta MDG

Lillian Auflem Øye vart valt til ny leiar i Ørsta MDG under ekstra årsmøte på Bjørke den 13. juni.
Årsmøtet takka avtroppande leiar Bjørn Helset for god...

Verda sin miljødag i Ørsta

På Verda sin miljødag søndag 05. juni ynskjer MDG Ørsta å setje vern av matjord på dagsorden ved å byrje med dyrking av grønsaker i sentrum. Det tar 2000 år ...

Miljøvennlege kunstgrasbaner

– I framtida bør Ørsta kommune stille krav om at oppmalte bildekk ikkje vert nytta i kunstgrasbaner i kommunen, av miljø- og helsegrunnar. Representant for MD...

Når region blir religion

Stortinget har pålagt oss ei kommunereform. Vi ser at våre lokale leiarar entusiastisk overoppfyller ynskja frå sentraliseringsminister Sanner. Kommuneleiinga kasta...

Strandryddedagen 2016

Laurdag 7. mai og mandag 9. mai er Miljøpartiet Dei Grøne i Volda og Ørsta med på strandryddeaksjonen.

I Ørsta ryddar MDG frå Osebrua gjennom sentrum og u...

Årsmøte i MDG Ørsta

Bli med på årsmøte torsdag 14. april på Sæbø!

...

Det grøne skiftet

I Møre og Sunnmørsposten spør Sindre Kvangar...

Alle må få stemme ja

Slik bør røystesetlane utformast ved folkerøystinga 19. mai:

A. Ja til Volda som eigen kommune
B. Ja til å slå saman Volda og Ørsta til ei kom...

Klimagassutslepp i Volda og Ørsta

Rasmus Hansson fikk den 10. mars fleirtal i Stortinget for at «Stortinget ber regjeringen sørge for årlig statistikk over klimagassutslipp for alle norske komm...

Voldsfjordkryssing

MDG Volda har i kommunestyret idag fremja forslag om å utsetje sak 3/16 Oppretting av bruselskap for Voldsfjorden. Grunngjevinga er at rådmannen si innstilling er tv...

Årsmøte MDG Volda 2016

Det er januar. Miljøpartiet Dei Grøne Volda har allereie hatt årsmøte. Partilaget vart stifta i april 2015, og er svært nøgde med å vere med i kommunestyret ett...

Folkerøysting i Bjørke krins

Vi ser i innbyggarundersøkinga som vart lagt fram på Arena Sunnmøre 26. november 2015 at innbyggarane i Volda og Ørsta er delte omlag på midten i spørsmålet om ...

Busettingspolitikk og vassdrag

Tankar frå Miljøpartiet Dei Grøne Ørsta og respons på ordføraren sitt utsagn om småkraftverk i kommunen.

...

Akutt for Volda sjukehus

Helseministeren har mot faglege fakta og sunn fornuft gått inn for å avvikle akuttkirurgien ved Volda sjukehus. Dette er ingen tent med. Ikkje pasientane, ikkje fagf...

Salt og pepar, So es Bors

Denne hausten har vore spesiell for oss. Først ein fargerik, hektisk og artig valkamp, deretter eit flott valresultat med representasjon i kommunest...

Besøk frå Riksdagen i Sverige

Emma Nohrén er aktiv for Miljöpartiet de gröna i Sverige, og er Riksdagsmedlem. Måndag kom Nohrén på besøk då Miljøpartiet Dei Grøne heldt gruppemøte i Ørs...