Nyheter

Møt vår fyrste kandidat Olav Opsvik

Vyrde sambygdingar! Mitt namn er Olav Øyehaug Opsvik. Eg er 29 år og ordførarkandidat for Miljøpartiet Dei Grøne i Ørsta.

...

Program for Ørsta 2019-2023

FOR 

MENNESKE

OG MILJØ

...

MDG Ørsta vil vite meir om tilstanden kring oppdrettsanlegga

Vedtak i Samfunnsutvalet etter initiativ frå Frida...

Ope møte om Sunnmøre Friluftsråd

Måndag 12. februar klokka 20:00 vil dagleg leiar May-Britt Haukås i Sunnmøre friluftsråd halde foredrag på Volda Folkebibliotek,...

God framgang for MDG i stortingsvalet 2017

I Ørsta gikk MDG fram 1,1 prosentpoeng, i Volda 1,2 prosentpoeng, samanlikna med stortingsvalet i 2013. Dette seier vi oss svært godt nøgde med, og takkar dei 146 s...

Grøn helsepolitikk

Å trygge framtida til sjukehuset er ei sak som alle voldingar og ørstingar held fram som særs viktig. Miljøpartiet Dei Grøne har i sitt siste arbeidsprogram vedte...

Solkraft i liten og stor målestokk

På valgstand i Volda sentrum stilte MDG med eigenprodusert telefonladar som brukar 100% solkraft. Knut Arne tok turen frå Ørsta og demonstrerte sitt minienergianleg...

Trivsel i kvardagen

Miljøpartiet vil ta vare på trivselen i lokalsamfunnet. Ein mjuk stol på busstoppen kan vere med å få fleire til å reise kollektivt. Ta vare på bussen!

...

Nytt partiprogram omsett til nynorsk

MDG Volda har omsett Dei Grøne sitt nasjonale partiprogram for 2017 – 2021 til nynorsk. Du finn det på den nasjonale nettsida til MDG.

...

Lage Nøst i debatt på Sæbø

Laurdag 3. juni var årets politiske debatt på Sæbø. Tema var landbrukspolitikk, kommunesamanslåing og skulepolitikk, med spørsmål om tiltak mot fråfall i vidar...

Volda-Ørsta stiller sterkt på Landsmøte på Lillehammer

Det er landsmøte 2017 på Lillehammer i helga 19. – 21. mai. Av dei seks utsendingane frå Møre og Romsdal MDG kjem tre frå Volda og ei frå Ørsta. Delegasjo...

Raudøyholmen og Rotsetfjøra er rydda!

Ørsta MDG stilte med 15 store og små for å rydde Raudøyholmen på Strandryddedagen. Det var båttransport til og frå Rjåneset, der søppelet vart lagra, klart fo...

Skrot og rot i Volda

I samband med lokallagsårsmøtet til MDG, hadde vi og Grøn Ungdom ein tur i Elvadalen med hanskar og seks søppelsekkar. Vi leita eit stykke frå stien, og det var r...

Miljøpartiet De Grønne

Jordvern i Ørsta og Volda

1933 dekar har blitt omdisponert frå dyrka og dyrkbar jord til andre formål enn landbruk i Ørsta og Volda i perioden 2005-2016. Dette viser statistsk sentralbyrå s...

Klimagassutslepp i Volda 2009 – 2015

Miljøstatus.no har i mars 2017 lagt ut dei siste tala frå SSB sin fylkesfordelte statistikk og kommuneanalyse av klimagassutslepp. Vi har sett på tala og laga ei gr...

Rotsetfjøra for alle!

I kommunestyremøte i Volda torsdag 2. mars fikk MDG fleirtal for forslag om å utsetje reguleringsplanen for Rotsetfjøra (melleom Scana og Garvarbuda) til etter at a...

På høgskulevitjing

Den 22. februar var stortingskandidat Lage Nøst på besøk på Høgskulen i Volda. To studentrepresntantar, to frå Grøn Ungdom Møre og Romsdal var med på møtet. ...

Årsmøtekvelden med Lage Nøst

Godt frammøte på Ørsta og Volda MDG sine årsmøter på onsdag. Stortingskandidat Lage Nøst hadde eit engasjerande innlegg om valgkampstrategien og det nye i parti...

Husk årsmøte

  • 17:30 Lokallagsårsmøte Ørsta MDG
  • 19:00 Ope for alle interesserte: Førstekandidat på stortingslista, Lage Nøst, innleier om valkampstrategi og det ...

Doktorhaugen til friområde!

Det einaste rette på Doktorhaugen (tomt 19/24) i Volda, er å skape ein grøn uteplass for bebuarane på Fjordsyn, barneavlastninga, psykiatribustadane, naboar, og al...